Ilustracije za Čitanko 1 in 2. Avtorica zbirke besedil: Sonja Osterman. 
Zbirka besedil z nalogami za bralno razumevanje v 1. in 2. razredu OŠ

Ni komentarjev: